Meghívó

A Paksi Szivárvány Egyesület vezetősége közgyűlést hív össze.

Időpont: 2018. május 4. 15 óra.

Helyszín: Paks, Kishegyi u. 20.

Tervezett napirendi pontok:

 1. Az elnök (Pákoliczné Lengyel Erika) javaslatot tesz
  1. a napirend elfogadására
  2. a levezető elnök személyére
 2. A levezető elnök javaslatot tesz a jegyzőkönyv vezetőjére, és a két hitelesítőjére
 3. Az elnökség beszámolója a 2017-es évben végzett munkáról és a költségvetésről
 4. A beszámoló elfogadása
 5. Új vezetőség választása
 6. A 2018-as év tervezése
 7. Egyebek
 8. Határozathozatal

A közgyűlés az egyesület alapszabálya értelmében akkor határozatképes, ha a tagság felénél legalább 1 fővel több van jelen.
Amennyiben a fenti időpontban a közgyűlés nem határozatképes, a határozatképtelenség megállapítása után a megismételt közgyűlést ugyanezen a napon, ugyanezen a helyen, 15.30-ra hívom össze, amely ebben az esetben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
Minden tagunk megjelenésére feltétlenül számítunk!

Pákoliczné Lengyel Erika
elnök